Micro 402 Ters Ozmoz Antiskalant

Micro 402 Ters Ozmoz Antiscalant

Micro 402 Kuyu Suyu Antiskalant
Avrupa Menşeili NSF Sertifikalı

Ro Membranı 100% Korur.
Silika, sülfat ve karbonat çökmesini engeller
Demir ve silikayı disperse eder

Dünya genelinde kurulu çoğu ters ozmoz sistemlerinde, silika veya diğer tortu birikimleri yüzünden yüksek geri kazanım oranları elde edilemez. Bununla özellikle silika miktarı yüksek kuyu sularında karşılaşılır. Zamanla sistem geri kazanımı ve ürün suyu debisi düşer.

MicRo; silika, karbonat, sülfat ve florid bileşikleri gibi mineral tortu formasyonlarını kontrol ederek, RO ve NF sistemlerini korur ve verimini arttırır.

MicRo, iyi bir karışım sağlanabilmesi için türbülanslı bir noktadan RO sistemine bir dozaj pompası ile dozlanmalıdır. Bu genellikle güvenlik filtresi ve yüksek basınç pompasından önceki bir noktadır.

Dozaj miktarı besleme suyu kalitesine ve geri kazanım oranına göre değişiklik arz etse de normalde 1,5 -5 ppm arasında değişir.

pH : 7
Yoğunluk : 1,2-1,3 g/cm3
Aktif madde içeriği : %35-40